Cookies og personvern

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på ullkilden.no. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig.
Informasjonskapselfunksjonen kan slåest av og på i de fleste nettleserene gjennom eit menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Om du slår av dette, kan du likevel bruke ullkilden.no, men enkelte funksjoner vil ikke fungere optimalt.
Slik blokkerer du informasjonskapsler/cookies

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel eller cookie er en liten tekstfil som blir lastet ned og lagret på en når man åpner en nettside. Informasjonskapselen kan for eksempel brukest for innloggingsdetaljer eller registrere hvor brukeren beveger seg på nettsiden. Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av et nettsted. Eieren av nettsida kan tilpasse tjenesten ut ifra informasjonen som blir lagret. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset.

Nettbasert behandling av personopplysninger

Det er de nettansvarlige for hjemmesiden vår som har ansvaret for driften og for Ullkilden sin nettbaserte behandling av personopplysninger.

Bruk av cookies

Ullkilden samler inn informasjon om bruken av nettsidene våre for å bedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Til hjelp under dette arbeidet bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Dette programmet bruker cookies, dvs. små informasjonskapsler eller tekstfiler som nettsiden lagrer på brukeren sin datamaskin, og som gir informasjon om brukeren si IP-adresse, dvs. maskinen sine bevegelser på nett.

For å hindre sporing av nettbruken til enkeltpersoner har Ullkilden på ullkilden.no valgt å legge inn eit script som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen til brukaren før informasjonen blir lagra av Google Analytics.

Informasjonskapselfunksjonen kan slåest av og på i de fleste nettleserene på maskinen til brukeren gjennom et menyvalg som «innstillingar», «sikkerhet» e.l. Selv om funksjonen blir slått av, vil brukeren kunne bruke nettsidene våre, men enkelte funksjoner vil ikke fungere optimalt.

Det er ikke krav om noen form for innlogging med personopplysninger for å kunne se på nettsidene våre.

Ullkilden på sosiale medier

Ullkilden er til stede på de sosiale mediene Facebook og Instagram. Ved bruk av disse mediene gjelder tjenesteyterene sine retningslinjer.

Ansvar for behandling av personopplysninger og innsyn

Ullkilden, ved eier, er behandlingsansvarlig for bedriften sin behandling av personopplysninger. Selv om mange av oppgavene knyttet til en slik behandling blir delegerte under den daglige driften, vil ikke dette gjelde ansvaret for behandling av personopplysninger.

De som er registrerte i kunderegisteret  til Ulllkilden, har rett på innsyn i eigne personopplysninger. De har også krav på at uriktige eller ufullstendige opplysninger, og opplysninger som det ikke er tilgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplerte.

Ullkilden sin behandling av personopplysninger faller inn under personopplysningsloven, som gir alle rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en bedrift.